Daniela Bruha ‘Visi klusie rietumu frontē’ Netflix filma: ko mēs līdz šim zinām

Netflix paplašina savu pieaugošo produkciju vācu un vācu valodā pēc Dark un Unorthodox panākumiem. Bez 1899. gada no Dark radītājiem, Netflix ražos All Quiet Rietumu frontē, pielāgojot ...