Mīlestība, nāve un roboti 17. sērija: Alternatīvās vēstures, kas izskaidrojamas

Ikvienam, kurš ir neizpratnē par septiņpadsmitās Mīlestības, nāves un robotu epizodes beigām, ļauj mums palīdzēt! Mēs esam apskatījuši arī pārējās mīlestības, nāves un robotu epizodes, taču šeit ir ...